Радваме се да информираме нашите корпоративни клиенти, че променихме условията си за работа с тях. Основната цел на PCtehnik е да направи услугите ни по-достъпни за всички юридически лица.

Какво променихме?

корпоративни клиенти

 • Сайта си.
  Добавихме в www.PCtehnik.com повече информация за параметрите на обслужването на юридически лица
 • Форми за заявки.
  Добавихме нови форми за заявки за нашите нови и текущи клиенти. Чрез тях по най-лесният начин ще можете да получите нашите услуги.
 • Цените си.
  Нашите условия за обслужване на юридически лица винаги са били гъвкави и успешно сме се съобразявали с типа на работата на всяка организация. Новото е, че намалихме цените за обслужване на място за корпоративни клиенти. Вместо 15 лв. на всеки започнат час, юридическите лица вече заплащат по 10 лв на започнат час. Новина е, че и минималната цена за работно място, която клиентите, които са на абонаментно обслужване ще заплащат е 4 лв.
 • Обхвата си.
  Вече ще приемаме заявки и от населени места извън Русенска област. Надяваме се, че ще можем да направим повече клиенти спокойни за работата си.

Трябва ли ви още нещо???