Yahoo и Facebook кръстосват шпаги в съда

В последно време една от основните битки между големите IT компании на световния пазар не е нито за повече клиенти, нито за по-конкурентни продукти или цени. Корпорациите все повече се борят за патентни права. По този начин биха могли драстично да бъдат намалени печалбите на конкурентите. Остава обаче неприятното впечатление, …