dirt

Бърза профилактика на компютърна конфигурация

10 лв.

Всеки компютър трябва да се почиства на определен период от време. Колко често трябва да се почиства зависи от модела на лаптопа, средата, в която се използва и др. фактори.

Описание на продукта:

Всеки компютър трябва да се почиства на определен период от време. Колко често трябва да се почиства зависи от модела на лаптопа, средата, в която се използва и др. фактори.

  • Разглобяване.
  • Почистване с въздух под налягане.
  • Проверка за изправност на компонентите и хардуера.
  • Сглобяване.

Можете да погледнете какво включва и Пълна профилактика на компютърна конфигурация.