Компютри и офис техника в Русе
Сервиз за компютри PCtehnik

Общи условия

Уважаеми клиенти,
Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на този сайт за електронна търговия.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът PCtehnik.com, е интернет магазин, собственост на фирма Еагра ЕООД.
В магазина за електронна търговия се предлагат продукти, които Еагра ЕООД внася, разпространява или продукти собствено производство.
Уебсайтът предоставя информация, възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите предлагани на този сайт.
Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му.

Изискване за регистрация на клиент:

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на този адрес, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазина за електронна търговия.
2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на сайта за електронна търговия.
3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от този, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Администратора си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение.
Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Процедура за пазаруване:

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от магазина за електронна търговия автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката.
Поръчка, направена през уебсайта представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, “подлежаща на разглеждане”.
Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на сайта се свърже с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона “Потвърди поръчка”. Чрез натискане на бутона “Потвърди поръчка” регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
3. След получаване на валидна поръчка представител на магазина за електронна търговия се свързва с Клиента по телефона за да го уведоми за:

 • наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и други)
 • цената за доставка на стоката
 • срок за доставка на стоката

4. В телефонния разговор (или по e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.
5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане.

Цена и плащане:

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.
Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се показва като отделно поле.
Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува.
Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.
Плащането може да бъде извършено с наложен платеж при доставката или по банков път. При плащане по банков път доставката ще бъде извършена след получаването на сумата по банковата сметка на Еагра ЕООД посочена в e-mail, който получавате при успешно направена поръчка.
За сервизни поръчки, резервните части на които надхвърлят сумата от 50 лв. сервизът изисква цялата сума за стоката авансово.

ОТКАЗ НА ДОСТАВЕНА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:
а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
г) не е спазен срока на доставка.
Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.
2. Когато стоката е подменена при доставката и това е не възможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.
3. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в уебсайта.
4. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта на производителя на продукта, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.
5. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 7 дневен срок, в случай, че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил, без да бъдат ползвани. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения.
2. Предоставената информация е предмет на авторско право на Еагра ЕООД. Зареждането или отпечатването на страници от уебсайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на уебсайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от уебсайта, без изрично разрешение на Еагра ЕООД. Неразрешено е използването на screenshot на уебсайта без изричното съгласие на Еагра ЕООД. Потребителите нямат право да използват програми за автоматизирани системи за download на каквато и да било информация от уебсайта без изричното съгласие от страна на Еагра ЕООД, или да претоварват уебсайта с фиктивна информация (flood).
3. Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общо установени правила на общуване и комуникация, да извършват злоумишлени действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие.
4. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали, чужд обект на авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

ОТГОВОРНОСТИ

Еагра ЕООД не носи отговорност за:
1. Възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
2. Пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (хипервръзки).
3. Евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта; не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до домейна PCtehnik.com
4. Внезапно изчерпване на складовите наличности.
5. Неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.
6. Забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на Еагра ЕООД.
7. Еагра ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимата грижа.

Условия за сервизно обслужване

 1. От 01.01.2018 г. се променят приоритетите на в сервизното обслужване на извънгаранционни поръчки:
  1. С най-висок приоритет за сервизно извънгаранционно обслужване вече са всички корпоративни клиенти на Еагра ЕООД. Предимство имат тези корпоративни клиенти, които имат сключен договор за абонаментно обслужване.
  2. Всички сервизни услуги извън тези от т. 1 се извършват приоритетно по номер на заявка (ред на приемане в сервиза). При спешност услугата може да се извърши с предимство, като се таксува допълнително за спешността.
 2. Сервизът не носи отговорност за стока непотърсена три месеца след датата на сервизната поръчка.
 3. За гаранционно обслужване се приемат само стоки, придружени с гаранционна карта и документ за плащане (платежно или фискален бон).
 4. Клиентът е длъжен сам да се свърже със сервиза за информация относно статуса на заявката за ремонт. Сервизът може да извести клиента при готова поръчка, но няма задължение за това.
 5. Обслужване на продукти в гаранционен срок, както и поръчки на клиенти със сключен абонаментен договор се извършват с приоритет пред всички други клиенти. Съгласно ЗЗП продуктът трябва да бъде ремонтиран до 30 дни след подаването на заявката за ремонт.
 6. Всяка сервизна услуга има гаранционен срок от 30 календарни дни, освен ако в Предавателният протокол не е указано друго.
 7. Гаранцията за сервизни услуги отпада, ако след ремонта са правени опити за подобрения или последващ ремонт на ревизираният продукт или негов аксесоар.
 8. Ремонти и инсталации, които изискват подмяна или добавяне на компоненти на стойност над 50 лв. (или др. обявена в протокола) се заплащат авансово.
 9. Предавайки продукта си за ремонт в сервиза, клиента автоматично се съгласява с настоящите условия.
 10. Сервизът си запазва правото да променя и допълва настоящите общи условия за сервизно обслужване, без да уведомява клиентите за това.

Използвайки този сайт се съгласявате с това, че използваме бисквитки. Още информация

В този сайт бисквитките са позволени. Това се прави с цел да Ви даде максимални удобства при разглеждането му. Ако продължите да използвате сайта, без да сменяте настройките си за бисквитки или ако кликнете на "Съглаясвам се", тогава Вие осъзнавате и се съгласявате с това. Ако не желаете да се съгласите, просто затворете сайта.

Затвори

developerfox.com