Условията за обслужване на фирми и организации може да варират според типа на организацията.

Условия


Пакет от услуги за фирми, организации и корпорации.
  • Юридическото лице трябва да е регистрирано по Търговският закон или по ЗЮЛНЦ.
  • Работим на териториите на областите: Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Търговище.
  • Разплащането се извършва по банков път. В редки ситуации се позволява и касово плащане (в брой).
  • Юридическите лица заплащат транспортна такса, според населеното място.

Ценообразуване:

Без абонамент:
Посещение на място за обслужване на проблем се таксува по 10 лв. за всеки започнат астрономически час. Изключение правят юридическите лица, които имат сключен договор за абонаментна поддръжка.
Абонаментна поддръжка:
Цената за абонаментно обслужване се определя на месечна база спрямо следните фактори: условия на работа и експлоатация на техниката, възраст на техниката, периферни устройства и други специфични такива.
Месечните такси варират между 4 и 20 лв за един брой работно място.