Писмо уж от НАП съдържа вирус

Не отваряйте мейл от НАП, съдържа вирус

Точно около кампанията за попълване и подаване на данъчни декларации започна масово разпращане на имейли с прикачен .zip файл, който съдържа вирус. Разбира се, това не е изпратено от НАП. Използваният в писмото имейл е info@photodelivery.jp, а като Reply-To адрес е посочен noreply@nap.bg. Писмото изглежда много достоверно написано. Текстът е на чист български език и гласи следното: […]